هیدروژن

امروزه هیدروژن به عنوان یک نیاز ضروری در بسیاری از صنایع از جمله نفت ، گاز ، پتروشیمی ، فولاد ، شیشه و صنایع غذایی مطرح می باشد. لذا  با توجه به حجم و خلوص مورد نیاز در صنایع مختلف ، یافتن روش و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید اقتصادی هیدروژن یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد. روشهای مختلف تولید هیدروژن عمدتا شامل روشهای زیر می باشد:

  • Steam/natural gas reforming (SMR);
  • Partial oxidation of hydrocarbons;
  • Conversion of carbon monoxide to hydrogen;

از میان این روشها ، SMR مناسبترین روش صنعتی تولید هیدروژن در احجام مختلف می باشد که تکنولوژی های مختلفی جهت دستیابی به طیف متنوعی از الزامات فرآیندی و میزان تولید برای آن توسعه یافته است. در نمودار زیر فرآیند تولید هیدروژن به صورت شماتیک نشان داده شده است.

شرکت فپکو با همکاری شرکت های همکار بین المللی قادر به طراحی و تامین بهترین روش تولید هیدروژن در صنایع مختلف می باشد. پکیج های تولید هیدروژن بسته به میزان تولید به صورت اسمبل شده و یا در مقایس های بزرگ به صورت چند بخش حمل شده و در سایت اسمبل می گردند.

hydrogen-industrial-gas-22850-3291905