مهندسی عایق های سرد و گرم

کیفیت طراحی سیستم عایق، تاثیر چشمگیری در صحت عملکرد تجهیزات گرم و سرد دارد. به منظور دستیابی به یک سیستم عایق بهینه، در کنار انتخاب مناسب نوع عایق، طراحی بهینه و نصب صحیح عایق ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شرکت فنکاوان انرژی پویا (فپکو) در کنار شرکت هدکو با دارا بودن دانش طراحی و مهندسی کوره ها، ریفرمر ها و مخازن سرد، توانسته است به دانش فنی طراحی و انتخاب مرتبط با انواع عایق ها دست یابد. این شرکت در تلاش است تا در پروژه های مختلف جایگزین برتری برای شرکت های خارجی باشد. همچنین این موضوع امکان حصول اطمینان از کیفیت عایق ها را برای کارفرما فراهم نموده و از مشکلاتی که هم اکنون برخی از واحد های در حال بهره برداری، به دلیل عدم انتخاب صحیح در این زمینه با آن رو به رو هستند ، می کاهد.

از مزایای دیگر این جایگزینی م توان به کاهش هزینه، شناسایی منابع داخلی، ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و استفاده هر چه بیشتر از آنها در زمینه تامین انواع عایق اشاره نمود.

مهندسی عایق

عملکرد صحیح و افزایش راندمان حرارتی تجهیزات حساس صنایع پتروشیمی و پالایشی با توجه به دمای کارکردآنها، نیازمند انتخاب صحیح نوع عایق می باشد.

به منظور اطمینان از عملکرد بهینه، انتخاب صحیح نوع عایق، ترکیب سیمیایی و مشخصات فیزیکی آن در مهندسی عایق بایستی مد نظر قرار گیرد.

مهندسی عایق گرم

به منظور نصب و اجرای مناسب عایق در کوره ها و دیگر تجهیزات گرم، تیم مهندسی فپکو در نقشه های مهندسی تفصیلی عایق ها کلیه جزئیات از قبیل جنس و جانمایی پایه های نگهدارنده و نوع عایق ها را مشخص می نماید.

نرم افزار محاسبه حرارتی

نرم افزار محاسبه انتقال حرارتی که توسط کارشناسان شرکت هدکو تدوین گردیده است، ابزاری دقیق و قدرتمند برای محاسبه عملکرد حرارتی در کاربردهای مختلف می باشد. این نرم افزار تخمینی دقیق از دمای سطح سرد، افت حرارتی، حرارت ذخیره شده و ابساط و انقباض دمایی را ارائه می دهد.

مهندسی عایق سرد

با استفاده از دانش و تجربیات متخصصین شرکت فپکو و به کمک نرم افزار تدوین شده

ف محاسبه و طراحی عایق های سرد جهت بخش های مختلف مخزن، اعم از کف، دیواره و سقف انجام شده و به دنبال آن نقشه های تفصیلی و دستورالعمل نصب نیز تهیه می گردد.

مهندسی خرید

شرکت فپکو با توجه به توان مهندسی و شناخت دقیق عایق ها و ارتباط با سازندگان گوناگون داخلی و خارجی، آمادگی دارد جهت تامین عایق ها در صنایع پالایشی و پتروشیمی ، خدمات مورد نیاز کارفرما را در این حوزه ارائه نماید.

خدمات نصب

ارائه خدمات نصب عایق های سرد و گرم تجهیزات پالایشی و پتروشیمی از دیگر فعالیتهای مرتبط می باشد. این شرکت در تمام شرایط با انجام خدمات مشاوره و نظارت، به منظور حصول اطمینان از کیفیت مناسب نصب عایقها، همواره در کنار کارفرما خواهد بود. شرکت هدکو در تمامی مراحل بر نصب عایق در ریفرمر واحد سوم آمونیاک پردیس، نصب عایق های پروژه بازسازی ریفرمر واحد دوم آمونیاک رازی و نصب عایق های مخازن سرد پروژه آمونیاک لردگان و پروزه پالایشگاه پارسیان نظارت داشته است.

خدمات بازسازی

شرکت فپکو به پشتوانه توان مهندسی شرکت هدکو در زمینه های طراحی، تامین و نصب عایق های سرد و گرم

hot and cold insulation 5