پکیج های تزریق مواد شیمیایی

پکیج های تزریق مواد شیمیایی به طور گسترده در صنایع نفت و گاز به کار گرفته می شوند. به عنوان نمونه می توان واحدهای تزریق فسفات و آمونیاک در صنایع پتروشیمی و واحدهای تزریق عوامل ضد خوردگی و ضد رسوب در پالایشگاه های نفت را نام برد. فپکو توان طراحی، ساخت و نصب انواع پکیج های تزریق مواد شیمیایی را با تکیه بر دانش بومی دارا است.

مهم ترین بخش در یک پکیج تزریق مواد شیمیایی، پمپ جابجایی مثبت است که وظیفه ایجاد جریان سیال با نرخ حجمی مشخص را بر عهده دارد. سایر قسمت های این پکیج به شرح ذیل است.

  • تانک ذخیره مواد شمیایی
  • استوانه کالیبراسیون
  • شیرهای جریان تزریق و کالیبراسیون
  • میراگر پالس های جریان
  • فشار سنج
  • شیرهای ایمنی و کنترل فشار

شکل شماتیک یک پکیج تزریق مواد شیمیایی در ادامه آمده است.

Metering, Mixing, and Injection Packages 1
 
Metering, Mixing, and Injection Packages 2