کوره ها

ساخت کوره ها بر اساس استاندارد API 560

کوره ها نقشی اساسی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ایفا می کند. شرکت فپکو با استفاده از دانش فنی توسعه یافته در شرکت هدکو ، قادر به طراحی ، ساخت و را اندازی کوره های زیر می باشد:

 • Crude Oil Heater
 • Vacuum Charge Heater
 • Regeneration Gas Heater
 • Start-up Heaters for Petrochemical Industry

شرکت فپکو همچنین با همکاری شرکت های معتبر بین المللی و شناخته شده سازنده کوره ، قادر به طراحی و ساخت انواع کوره های فرآیندی مورد استفاده در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی می باشد.

Fired Heater 1

کوره های فرآیندی از سه بخش تشعشع ، کانوکشن و دودکش تشکیل شده است. مشعل ها در بخش تشعشع جهت سوزاندن کنترل شده سوخت و تشکیل یک شعله پایدار و به منظور انتقال حرارت مناسب به سیال فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد. حرارت عمدتا در این بخش و از طریق مکانیسم تشعشع به لوله ها و پس از آن به سیال درون آن منتقل می شود. در بخش کانوکشن ، حرارت به روش همرفت و از طریق لوله های فین دار و همچنین بدون فین به سیال درون لوله ها منتقل می شود. جهت ایجاد درفت مناسب و اطمیان از جریان مناسب گازهای احتراقی از دودکش استفاده می شود. به دلیل ملاحظات ایمنی در طراحی سیستم مدیریت مشعلها  از استانداردهای سختگیرانه ای استفاده می شود.

شرکت فپکو و هدکو قادر به طراحی بخشهای مختلف کوره ها از جمله طراحی فرآیندی و حرارتی ، طراحی مکانیکی ، طراحی سازه و طراحی  سیستم کنترل و ابزار دقیق می باشد. این شرکت قادر به ارائه خدمات زیر می باشد.

 • طراحی حرارتی و فرآیندی کوره
 • طراحی مکانیکی و ساخت کویلهای بخش تشعشع
 • طراحی مکانیکی و ساخت کویلهای بخش کانوکشن
 • طراحی و ساخت سازه فلزی
 • طراحی ، ساخت و تامین خطوط انتقال (ترانسفر لاین)
 • طراحی و ساخت Fuel Skid
 • طراحی و تامین و نصب ریفرکتوری
 • نظارت و بازرسی در زمان نصب و راه اندازی
 • بازسازی کوره ها

 

fired Heater 2
Fired Heater 3