ساخت

شرکت فپکو با در اختیار داشتن کارگاهی به مساحت 8500 متر مربع واقع در شهرک صنعتی شیراز قادر به ساخت انواع سازه های فلزی و مونتاژ پکیج های فرآیندی است. کارگاه شرکت فپکو در مجاورت کارگاههای متعدد موجود در شهرکت صنعتی شیراز قادر به ساخت انواع پکیج های فرآیندی و تجیزات سبک و نیمه سنگین می باشد. همچنین توان مهندسی و پرسنل مجرب این شرکت به عنوان یک مزیت مهم این قابلیت طراحی انواع تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را فراهم کرده است. همچنین در خصوص تجهیزات خاص با همکاری شرکت های معتبر بین المللی و به عنوان شریک بومی این شرکت ها قادر به ساخت داخل این تجهیزات می باشد.