نصب

شرکت فپکو با دارا بودن گواهینامه صلاحیت خدمات پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آمادگی دارد در پروژه های ساخت و نصب خدمات خود را به کارفرمایان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ارائه دهد. همچنین این شرکت در پروژه هایی که با دامنه خدمات طراحی، ساخت و نصب به کمک توان مهندسی و به پتشوانه کارگاه و در کنار صلاحیت پیمانکاری آماده ارائه خدمت می باشد.