مهندسی

شرکت فپکو به همرا شرکت هدکو به عنوان سهامدار اصلی، قادر به انجام مهندسی برخی از تجهیزات مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و واحدهای کوچک فرآیندی می باشد. کارشناسان این شرکت در تمامی زمینه های مهندسی از جمله فرآیند، ابزار دقیق، مکانیک تجهیزات ثابت و دوار، لوله، سیویل و سازه و برق قادر به طراحی و مهندسی و صدور کلیه نقشه ها و دستورالعمل های ساخت و نصب می باشند. همچنین در صورت نیاز به همراه شرکای خارجی و به عنوان شریک بومی این شرکت قادر به انجام خدمات متنوع مهندسی می باشد.