بازسازی

با افزایش عمر صنایع پتروشیمی و پالایشی در ایران، تمامی این واحد ها نیاز به صورت متناوب نیازمند تعمیر وبازسازی می باشند. شرکت فپکو در زمینه تجهیزات که دانش طراحی وساخت آنها را به همراه شرکت هدکو در اختیار دارد، این توانایی را دارد که در زمینه رفع ایراد، به روز رسانی و افزایش ظرفیت این تجهیزات در سطوح مختلف مشاوره، تامین و اجرا در کنار کارفرمایان حضور داشته باشد. پروژه بازسازی ریفرمر واحد دوم آمونیاک پتروشیمی رازی به عنوان نمونه ای موفق از اینگونه پروژه ها می باشد که درآن به روز رساتی طراحی سیستم عایق، خدمات مهندسی خرید تجهیزات و عایق ها، به روز رسانی نقشه ها و نظارت بر اجرای پروژه توسط کارشناسان این شرکت صورت پذیرفته است.